Allmenn tannbehandling

Undersøkelse med fjerning av tannsten og puss med airflow som effektivt fjerner overfladisk misfarging. Reparasjon av hull/ mistet fyllinger/syreskader/tanngnissing. Rotfylling.